Ako funguje Záchranné koleso

1. krok

Registrácia na platforme Záchranné koleso

Prvým krokom je vytvorenie Užívateľského účtu, v ktorom si budete môcť prepojiť Váš bankový účet s Platobnou bránou. V rámci  Užívateľského účtu si budete môcť vytvoriť Kampaň a sledovať prijaté platby (Dary). Užívateľský účet si vytvoríte TU.

2. krok

Prepojenie s Platobnou bránou Stripe

V tomto kroku si prepojíte Vás bankový účet s Platobnou bránou Stripe. Pomocou prepojenia budete môcť prijímať Dary od Darcov, ktorí Vám hodia Záchranné koleso. Je to veľmi dôležitá časť. Detailný návod ako si prepojíte Váš bankový účet s Platobnou bránou nájdete TU

3. krok

Vytvorenie vlastnej Kampane/ zbierky

V poslednom kroku si vytvoríte Kampaň/ zbierku. Keď ju budete mať vytvorenú, pošlete ju administrátorovi a po jej schválení môžete začať s oslovením Vašich fanúšikov. Ak neviete ako na to, pozrite si naše tipy TU.

Pre firmy/ Príjemcov:

Pre všetkých Príjemcov, ktorých zasiahla aktuálna kríza a môže byť pre nich likvidačná.

Príjemcom môže byť podnikateľ ako osoba zapísaná v Obchodnom registri (s.r.o.) alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Nemôžeme robiť zbierky pre Neziskové organizácie (n.o.) a Občianske združenia (o.z.)

Nie, registrácia je úplne zadarmo.

Zmena údajov po odoslaní registrácie musí byť opätovne schválená administrátorom. Tento proces môže trvať niekoľko dní. Preto odporúčame skontrolovať všetky údaje, ktoré napíšete do registračného formulára aj viackrát.

Pretože Platforma Záchranné koleso len sprostredkuje Kampaň Príjemcu. Reálne odovzdanie Darov od Darcov Príjemcovi sa realizuje prostredníctvom Platobnej brány. Platforma Záchranné koleso nikdy nedisponuje finančnými prostriedkami (Darmi). Vytvorením spojenia Vášho bankového účtu s Platobnou bránou môžu Dary vo forme finančných príspevkov prejsť na Váš účet. 

Áno, môžete. Žiadne poplatky za zrušenie nie sú.

Každý peňažný Dar sa kumuluje v Platobnej bráne Stripe, ktorú si Príjemca prepojí so svojim bankovým účtom. Všetky vyzbierané peniaze pošle po skončení zbierky táto Platobná brána priamo na účet Príjemcu, ktorý registroval Kampaň.

Prechod Daru od Záchrancu k Príjemcovi zahŕňa poplatky za Platobnú bránu a servisný poplatok:

Platobná brána Stripe si uplatňuje poplatok vo výške 0,25 eur za každý odoslaný Dar Záchrancu Príjemcovi Platobnej bráne a zároveň poplatok vo výške 1,4% z hodnoty jednotlivého Daru. Po skončení Kampane si Platobná brána ďalej uplatňuje poplatok vo výške 0,25% z hodnoty všetkých vyzbieraných Darov po odrátaní predošlých poplatkov a poplatok vo výške 0,10 eur za odoslanie vyzbieraných Darov na bankový účet Príjemcu.

Servisný poplatok vo výške 5% z hodnoty poskytnutých Darov, ako poplatok za sprostredkovanie možnosti zachrániť svoju značku projektom Záchranné koleso, ktorý tento poplatok použije na pokrytie nákladov spojených so sprostredkovaním Platobnej brány, ďalších režijných nákladov ako je prevádzkovanie Platformy a iných nákladov spojených s projektom Záchranné koleso. 

Z hore uvedeného vyplýva, že maximálna výška všetkých poplatkov nepresiahne sumu 0,10 eur z každého poskytnutého 1 eur Daru. 

Príjemca neplatí žiadne paušálne, mesačné ani ročné poplatky. Servisný poplatok a poplatky za Platobnú bránu sa odpočítajú z hodnoty poskytnutých Darov ešte pretým, než Dar prejde na bankový účet Príjemcu.

Aby to bolo všetko zrozumiteľné, uvádzame názorný príklad:
Príjemca vyzbiera dokopy 1000€.
 Vyzbieranú sumu pritom tvorilo dokopy 50 darov.

  • 1,4%- z vyzbieranej sumy ako poplatok Platobnej bráne Stripe (1,4% z 1000€ = 14€)
  • 0,25%  – z vyzbieranej sumy ako poplatok Platobnej bráne Stripe za odoslanie vyzbieranej sumy na účet Príjemcu (0,25% z 1000= 2,5)
  • 0,1€ – poplatok Platobnej bráne Stripe za odoslanie vyzbieranej sumy na účet Príjemcu
  • 0,25€- poplatok Platobnej bráne Stripe za každú platbu, ktorá tvorila vyzbieranú sumu (napr. 50 darov x 0,25= 12,5)
  • 5%- z vyzbieranej sumy ako servisný poplatok Záchrannému kolesu (5% z 1000€ = 50)

Príjemcovi teda z 1000€ príde na bankový účet presne 920,90 (1000-50-14-2,5-0,1-12,50= 920,90).

Ak firma v rámci zbierky vyzbiera 0, Záchranné koleso nebude žiadať od firmy/ príjemcov žiadne poplatky, t.j. bude si brať 0% provízie.

Áno, suma, ktorá príde na váš účet podlieha dani z príjmu.

Stanovte si cieľovú čiastku, ktorú potrebujete na prežitie v priebehu najbližších troch mesiacov. Myslite na to, že z vybratých peňazí sa musia pokryť režijné náklady projektu Záchranné koleso, ktoré sú vo výške 5% z nazbieranej sumy. Preto firmám odporúčame, aby si cieľovú čiastku navýšili o 5%. Sumu tiež odporúčame zadať takú, akú reálne potrebujete na najbližšie 3 mesiace. Prehnané sumy môžu pôsobiť nedôveryhodne.

Servisný poplatok 5% za sprostredkovanie možnosti zachrániť svoju značku projektom Záchranné koleso sa použije na pokrytie nákladov spojených so sprostredkovaním Platobnej brány, ďalších režijných nákladov ako je prevádzkovanie Platformy a iných nákladov spojených s projektom Záchranné koleso.

Jeden z priamych nákladov projektu Záchranné koleso je platba poplatku vo výške 2 eur mesačne za každé jedno prepojenie Užívateľského účtu s Platobnou bránou Stripe).

O zmene výšky servisného poplatku je Prevádzkovateľ portálu povinný informovať Príjemcu.

Celková výška servisných poplatkov je v plnej miere investovaná do prevádzky Portálu a projektu Záchranné koleso a ich vylepšovania.

Suma sa vyplatí po skončení kampane, a to do 7 pracovných dní.

Budeme radi, ak Vám nás projekt Záchranné koleso pomohol. Ak nepožiadate emailom o zrušenie Kampane, zbieranie peňazí bude pokračovať aj naďalej a ukončí sa posledným dňom trvania Kampane.

Všetky peniaze, ktoré sa vyzbierali pošle Platobná brána Stripe na bankový účet Príjemcu. Od sumy ale bude odpočítaný poplatok pre Platobnú bránu a servisný poplatok pre Záchranné koleso.

Dĺžku trvania Kampane si určí Príjemca, nesmie ale presiahnuť viac ako 30 dní od dňa vytvorenia Kampane. 

Príjemca, ktorý bude aktívne šíriť túto myšlienku ďalej. Či už zdieľaním podstránky svojho profilu na sociálnych sietiach, prostredníctvom newsletteru, videí a pod. Čím viac o svojej Kampani bude Príjemca hovoriť, tým väčšiu šancu má na úspech. Šancu má ale každý Príjemca, ktorý do tohto projektu dá srdce a presvedčí prispievateľov. Tipy ako šíriť vašu Kampaň nájdete TU.

Pre Darcov/ Záchrancov:

Ktokoľvek, kto má bankový účet a platobnú kartu, nakoľko platba je možná iba kartou.

Zo strany projektu Záchranné koleso nie sú žiadne poplatky. Záleží ale či máte spoplatnené platobné transakcie v rámci Vašej banky. Ak je to pre Vás dôležité, zistite si to priamo v banke.

Minimálna čiastka je 5€, maximálna čiastka nie je obmedzená.

Darca môže žiadať Dar spať priamo od Príjemcu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým v zmysle Občianskeho zákonníka. Vrátenie Daru si Darca musí uplatňovať priamo u Príjemcu, nakoľko Prevádzkovateľ portálu www.zachrannekoleso.sk nikdy nedisponoval finančnými prostriedkami (Darmi).

Každý peňažný Dar sa kumuluje v Platobnej bráne Stripe, ktorú si Príjemca prepojí so svojim bankovým účtom.  Všetky vyzbierané peniaze pošle po skončení zbierky táto Platobná brána priamo na účet Príjemcu, ktorý registroval Kampaň.

Po skončení Kamapne sa Príjemcovi môžete priamo ozvať, či peniaze dostala. Finančný tok peňazí spadá pod prísnu zákonnú reguláciu. 

Projekt Záchranné koleso splnil svoju funkciu, aktuálne nefunguje.