1. krok: Ako registrovať platobnú bránu

Na to, aby ste mohli prijímať platby prostredníctvom platformy Záchranné koleso si musíte registrovať platobnú bránu. Ako na to?
Najprv musíte kliknúť na tlačidlo „REGISTROVAŤ PLATOBNÚ BRÁNU“. Následne sa vám v novom okne otvorí registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

  • Tento formulár musí byť vyplnený osobou právoplatne poverenou riadením firmy, ktorú registrujete. Ak túto požiadavku nespĺňate prosím obrátťe sa s vyplnením na kompetentnú osobu. Ďakujeme

2. krok: Základné údaje

Zvolenie krajiny: Slovensko
Typ spoločnosti: Je možné registrovať len firmu, preto zvoľte „Company“.
Telefónne číslo: Zadajte telefónne číslo, kam vám bude odoslaný overovací kód.
Email: Zadajte platnú emailovú adresu, ktorú budete používať pre prihlásenie do platobnej brány Stripe.

3. krok: Overenie telefónneho čísla

Na ďalšej obrazovke napíšte overovací kód, ktorý bol zaslaný na zadané telefónne číslo.

4. krok: Informácie o firme

Názov firmy: Názov s.r.o , ak sa nezhoduje s názvom projektu:

Adresa firmy: Prosím, uveďte adresu firmy tak, ako je vedená v OR SR.

IČO: Firemné telefónne číslo: Pokojne rovnaké, ako ste uvádzali v predchádzajúcom kroku.

Industry: Vyberte oblasť vášho podnikania.

Web: Ak nemáte webovú stránku, stačí link na Facebook fanpage alebo opíšte čomu sa venujete.

5. krok: Informácie o konateľovi

Meno a priezvisko konateľa: Tak, ako je uvedené v OR SR.

Emailová adresa: Zadajte email, ktorý ste zadali v predchádzajúcom kroku. 

Job title: Napr. Konateľ, CEO, Riaditeľ a pod. 

Date of birth: Dátum narodenia konateľa. Tento dátum bude potrebné overiť v ďalšom kroku, preto prosím zadajte reálny dátum narodenia. 

Home address: Adresa trvalého bydliska. Rovnako aj túto adresu bude potrebné overiť v ďalšom kroku, preto zadajte skutočnú adresu. 

Phone number: Telefónne číslo. Zadajte také telefónne číslo, ktoré ste uviedli v predchádzajúcom kroku. 

6. krok: Nastavenie meny a bankových údajov pre vyplácanie

Currency: Pre vyplácanie v € zvoľte EUR – Euro
Country of bank account: Zvoľte krajinu, v ktorej sídli  vaša banka
IBAN: Zadajte IBAN svojho bankového účtu, kam vám budú vyplácané finančné prostriedky.

7. krok: Overenie vašej firmy

V tomto kroku je potrebné overiť vašu totožnosť a taktiež firmu.

Business Details: Kliknutím na tlačidlo „Update“ sa vám otvorí nové okno, kam musíte nahrať výpis z OR SR pre overenie firmy.  

Management and Ownership: Kliknutím na tlačidlo „Update“ sa vám otvorí nové okno, kam budete musieť nahrať dva dokumenty pre overenie vašej totožnosti. Adresa na dokladoch sa musí zhodovať s adresou, ktorú ste zadávali v predchádzajúcich krokoch. Na dokumentoch musí figurovať meno a priezvisko majiteľa/ konateľa, ktorý figuruje aj vo výpise z OR SR (odporúčame nahrať napr. občiansky preukaz, výpis z osobného účtu, dokument z komunálnej služby, akúkoľvek poistnú zmluvu a pod.)

  • Tento krok je možné preskočiť, no overenie je nutné na to, aby mohli byť prostriedky vyplácané na váš účet.

8. krok: Prepojenie platobnej brány

Po úspešnom vytvorení Stripe účtu budete presmerovaní späť na úvodnú obrazovku vášho účtu, kde si môžete overiť, či prepojenie s platobnou bránou prebehlo správne. 

  • Vo vašom účte by ste teraz mali vidieť tieto dva tlačidlá. Ak ich vidíte, platobná brána bola prepojená a môžete príjmať platby.

9. krok: Overenie účtu Stripe

Vo vašej emailovej schránke by sa mal v tejto chvíli nachádzať email, kde kliknutím na tlačidlo „Confirm your email“ potvrdíte existenciu vašej emailovej adresy. 

  • Nezabudnite na aktiváciu vášho účtu nahraním výpisu z ORSR a dvoch dokumentov pre overenie vašej totožnosti ako napr. sken občianskeho a vodičského preukazu.

Projekt Záchranné koleso splnil svoju funkciu, aktuálne nefunguje.